/ ES parama

ES parama

ES parama.jpg


ES projektas UAB „Automatikos sistemos“ eksporto plėtra užsienio rinkose "Naujos galimybės"


2012 m. baigtas įgyvendinti projektas UAB „Automatikos sistemos“ eksporto plėtra užsienio rinkose. Europos regioninio plėtros fondo ir UAB „Automatikos sistemos“ finansuoto projekto vertė – virš 20 000 eur. Projektui skirtas finansavimas iš ES SF – 8 153,38 eur. Nuosavas bendrovės indėlis projekte sudarys virš 12 164 eur. 

2011 m. gegužės  31 d. pasirašyta finansavimo sutartis S-VP2-2.1-ŪM-04-K-02-048 pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ LVPA administruojamą priemonę „Naujos galimybės“.

Numatyti projekto tikslai – išplėsti įmonės gaminamų vidutinių technologijų gaminių pirkėjų ratą, produkciją pradėti eksportuoti į naujas rinkas. Šiems tikslams įgyvendinti 2011-2012 m. UAB „Automatikos sistemos“ darbuotojai  dalyvavo 3 specializuotose parodose  – „MIDEST 2011“, „Hannover Messe 2012“, „ELEKTRO – 2012“ ir pristatė savo įmonę bei jos produkciją Paryžiuje, Hanoveryje ir Maskvoje.

Įmonė elektros paskirstymo, keitimo, kaupimo ir valdymo įrangos gamyboje, montavime bei projektavime užima lyderiaujančias pozicijas Lietuvoje ir siekia būti patikimiausių Europos ir Rusijos gamintojų tarpe. Pasinaudojant eksporto teikiamu potencialu siekiama padidinti savo įmonės gamybos produktyvumą. UAB „Automatikos sistemos“ ir toliau numato sistemingai plėsti eksporto rinkas tenkinant kokybiškiausius klientų poreikius bei mažinant priklausomybę nuo Lietuvos rinkos svyravimų. Išaugęs įmonės produktyvumas bei konkurencingumas leis pakelti ne tik pačios įmonės, bet ir viso elektrotechnikos bei automatikos sektoriaus pajėgumus, o taip pat ir šalies ūkio finansinius rodiklius ir taip pagerinti Lietuvos įvaizdį. Eksporto augimą planuojama pasiekti aktyvia naujų rinkų paieška, pritaikius tiesiogiai į potencialius klientus orientuotą rinkodaros strategiją.
ES projektas „Gamybos valdymo sistemos įdiegimas įmonėje“


Baigtas įgyvendinti projektas „Gamybos valdymo sistemos įdiegimas įmonėje „Automatikos sistemos“. Europos regioninio plėtros fondo ir UAB „Automatikos sistemos“ finansuoto projekto vertė virš 26 645 eur. Projektui skirtas finansavimas iš ES SF – 13 327 eur. Nuosavas bendrovės indėlis projekte sudarys virš 20 000 eur. 2009 m. spalio 26 d. pasirašyta finansavimo sutartis VP2-2.1-ŪM-02-K-01-028 pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ LVPA administruojamą priemonę „E-verslas LT“.

Įmonėje „Automatikos sistemos“ įdiegta inovatyvi gamybos valdymo sistema, kuri leis ženkliai padidinti įmonės darbo našumą, veiklos efektyvumą, konkurencingumą. Projekto tikslinės grupės – įmonės darbuotojai ir klientai – pajus tiesioginę projekto teikiamą naudą, dėl padidėjusio įmonės darbo našumo, klientų aptarnavimo operatyvumo. Projekto pridėtinė vertė pasižymi tuo, kad gamybos valdymo sistema yra pilnai pritaikyta prie įmonės veiklos srities, atitinka specializuotus įmonės poreikius.

Įdiegus gamybos valdymo sistemą, įmonės darbo procesai tapo maksimaliai automatizuoti, visi duomenys yra kaupiami ir procesai valdomi vientisoje sistemoje. Operacijoms atlikti reikės žymiai mažiau rankinio darbo, darbai nėra dubliuojami, visa informacija yra lengvai surandama ir valdoma vienoje vietoje.