/ Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

DSS politika

„Asistemos“ darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) politika


 „Asistemos“, teikianti elektros paskirstymo ir valdymo įrangos gamybos, projektavimo bei prekybos paslaugas, siekdama nustatyti aukštus standartus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, priėmė šioje politikoje nustatytus principus. Sieksime, kad šios politikos nuostatos būtų visiškai įgyvendintos visų veiklos sričių, kurios yra pavaldžios bendrovei UAB „Automatikos Sistemos“ valdymo struktūrose.


DSS politikos misija - užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą.

DSS vadybos sistemos tikslas  - paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.


Strateginiai tikslai:

  • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisinių ir LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimų;
  • Nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
  • Užtikrinti profesinės rizikos valdymą įmonėje, pagrindinį dėmesį skirti prevencijai;
  • Detalizuoti ir susisteminti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo schemą, vidinius teisės aktus ir kitą DSS dokumentaciją;
  • Integruoti DSS politiką į visus įmonės struktūrinius lygmenis;
  • Periodiškai analizuoti DSS vadybos sistemos efektyvumą, peržiūrėti keliamus tikslus ir skirti išteklių jų įgyvendinimui.

Priemonės tikslams įgyvendinti:

  • Periodiškai vykdyti darbuotojų instruktavimą DSS klausimais;
  • Periodiškai vertinti DSS pavojus darbo vietose ir užtikrinti, kad pavojų šalinimas ir rizikos valdymas būtų išankstinis, o ne pasekminis;
  • Atlikti profesinės rizikos vertinimą vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei Profesinės rizikos vertinimo nuostatais;
  • Skatinti padalinių vadovus vykdyti vidinę kontrolę DSS klausimais savo padaliniuose.

2016 liepos 4 d. bendrovei "Automatikos Sistemos" buvo išduotas sertifikatas, patvirtinantis DSS vadybos sistemos atitiktį LST ISO 45001:2018, kuris galioja iki 2025 liepos 3 d. Šis sertifikatas įrodo, jog organizacijos DSS vadybos sistema patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. Šio sertifikato turėjimas tiek darbuotojams, tiek kitoms suinteresuotoms šalims, rodo, jog bendrovė aktyviai prižiūri darbuotojų saugą ir sveikatą.       E-Cert_Automatikos sistemos_S_2022_EN_page-0001.jpgE-Cert_Automatikos sistemos_S_2022_LT_page-0001.jpg