/ PIRMIEJI LIETUVOJE - TIPINIAI BANDYMAI PAGAL ATNAUJINTOS REVIZIJOS STANDARTĄ

PIRMIEJI LIETUVOJE - TIPINIAI BANDYMAI PAGAL ATNAUJINTOS REVIZIJOS STANDARTĄ

ATITIKTIES SERTIFIKATAS LST EN 61439-5:2015 + AC:2015. Šis atitikties sertifikatas yra ES atitikties deklaracijos ir CE ženklinimo pagal Žemųjų įtampų direktyvą 2014/35/ES pagrindas.


UAB "Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centro" (EGSC) išduotas

ATITIKTIES SERTIFIKATAS


Kątik iš sertifikavimo centro!
UAB "Automatikos Sistemos" pirmoji Lietuvoje atliko tipinius bandymus pagal atnaujintos revizijos

LST EN 61439-5:2015 + AC:2015


Šis atitikties sertifikatas yra ES atitikties deklaracijos ir CE ženklinimo pagal Žemųjų įtampų direktyvą 2014/35/ES pagrindas.


Šis EGSC išduotas atitikties sertifikatas liudija, jog gaminys:

tranzitinė elektros kabelių apskaitos spinta
tranzitinė elektros kabelių spinta
elektros apskaitos spinta


pagamintas UAB "Automatikos Sistemos"


atitinka esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2014/35/ES "Dėl valstybinių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo" reikalavimus.ATITIKTIES SERTIFIKATAS LST EN 61439-5:2015 + AC:2015. Šis atitikties sertifikatas yra ES atitikties deklaracijos ir CE ženklinimo pagal Žemųjų įtampų direktyvą 2014/35/ES pagrindas.


Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos. 5 dalis. Viešųjų elektros tinklų skirstomosios sąrankos (IEC 61439-5:2014/Cor.1:2015) 


Europos standarto pataisa EN 61439-5:2015/AC:2015 kartu su Europos standartu EN 61439-5:2015 (Lietuvoje perimtas LST EN 61439-5:2015) turi Lietuvos standarto statusą.


Ši Lietuvos standarto pataisa yra Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto (CENELEC) technikos komiteto CLC/SR 121B Low-voltage switchgear and controlgear assemblies parengtos Europos standarto pataisos EN 61439-5:2015/AC:2015 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (IEC 61439-5:2014/Cor.1:2015), kurią Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 45 Elektros energetika) atgaminimo būdu perėmė kaip Lietuvos standarto pataisą LST EN 61439-5:2015/AC:2015, angliškoji versija.  - UAB „Automatikos Sistemos“ -
Daugiau informacijos teikia: Agnetė Butkevičiūtė
agnete.butkeviciute@asistemos.lt

Pasidalinti straipsniu: facebook twitter pinterest linkedin mail